معرفی

مشخصات فردی

مسعود یوسفی

نام - نام خانوادگی : مسعود   یوسفی

پست الکترونیکی : m_yousefi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک با گرایش حرارت وسیالات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک با گرایش تبدیل انرژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

ریاست کمیته فنی استاندارد بین المللی  ISO/TC-SC25 در ایران از سال 1388
(1376-1388) مشاور فنی شرکت سبز ( تولید کننده قطعات خودرو)، تهران، ایران.
(1387-1389) مشاور فنی شرکت غرب استیل (تولید کننده قطعات خودرو)، تهران، ایران.
(1377-1394) مهندس پژوهش و مدیر توسعه محصولات جدید شرکت شهاب گازسوز (تولید کننده قطعات خودرو CNG)، قم، ایران.
(1388-1394) مشاور فنی شرکت بوتان (تولید کننده قطعات جایگاه CNG)، تهران، ایران.

(1386-1394) مشاور فنی شرکت بین المللی بازرسی   SGS ، تهران، ایران.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشكده فني و مهندسي

مرتبه علمی : مربی

پایه : 13

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-31

مسعود یوسفی
مسعود یوسفی

محل خدمت :
    دانشكده فني و مهندسي
مرتبه علمی :
    مربی
^